หลังจากอัพเดทแล้ว ก็ยังขึ้นให้คอยอัพเดทอยู่อีก (เครื่องแอนดรอยด์)