ถ้าหมดระยะเวลาใช้งานข้อสอบจำลองแล้ว สามารถทำข้อสอบอีกครั้งได้ไหม?