Công bố kết quả người trúng giải sự kiện APP REVIEW vòng 3