Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán của Trung tâm khách hàng