[ประกาศ] กิจกรรมรีวิวแอพ - เขียนรีวิวแอพแล้วส่งหลักฐานยืนยันมาได้เลยนะคะ