[อัพเดท] ประกาศการแก้ไขซอฟต์แวร์ประจำวันที่ 8 ธันวาคม (เพิ่มฟังก์ชันปรับความเร็ววิดีโอเรียน)