ประกาศอัพเดทของวันที่ 27 ตุลาคม (ดูวิดีโอเรียนและคำศัพท์ฟรี)